lørdag den 25. marts 2017

Levende ord

Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende. Matt. 28:20
Vær ikke bange! Jeg er den første og den sidste 18 og den, som lever. Jeg var død, men nu lever jeg i al evighed. Jeg har magten over døden og nøglerne til dødsriget. Åb. 1:17-18
Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken - og jeg kommer tilbage til jer igen. .. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse! Joh. 13:18, 27

fredag den 24. marts 2017

Levende ord

Intet er umuligt for Gud…Du er velsignet, fordi du troede på, at Gud ville opfylde det løfte, han gav dig. Luk. 1:37, 45
Lad os urokkeligt holde fast ved det håb om evigt liv, vi er kommet til tro på. Gud er nemlig trofast og holder, hvad han har lovet! Heb. 10:23
Vores Gud er i Himlen, og han gør, hvad han vil. Sl. 115:3

torsdag den 23. marts 2017

Ugens

… lige et øjeblik …
Vente

Der er nok mange, der har det som mig, at vente er ikke noget sjovt. Jeg ved godt, at man siger: ’Den, der venter på noget godt, venter ikke for længe.’ Det lyder godt nok, men hvad nu, hvis det ikke er godt? Vi har det nok sådan, at ventetid føles lang. Hvad forbinder vi med at vente? Jeg hørte om en meget tålmodig mand, han havde et leksikon stående i gangen, det læste han i, mens han ventede på konen, Han fik det læst! Det er selvfølgelig en positiv måde at gribe tingene an på. Når man slår ordet op, får man at vide, at ordet rummer ideen om håb og tro. Måske skulle vi i stedet bruge forvente? Det er i hvert fald en god indstilling at have. Det udtrykker både håb og tro. Mange vælger at afvente, de lever efter devisen: ’Jeg vil se det, før jeg tror det.’ Det bliver en trist tilgang til at vente. Guds ord siger vent, så skal du bare se!