fredag den 24. november 2017

Levende ord

Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men samtidig lever i åndeligt mørke, så lyver vi og følger ikke sandheden. 1. Joh. 1:6
Det er ved at gøre, hvad Jesus påbyder os, at vi kan blive klar over, om vi virkelig tilhører ham. 
1. Joh. 2:3

torsdag den 23. november 2017

Levende ord

Det er derfor, jeg må igennem de her lidelser. Men det har ikke slået mig ud, for jeg kender ham, jeg har sat min lid til, og jeg er sikker på, at han har magt til at værne om den tjeneste, han har betroet mig, indtil han kommer. 2. Tim. 1:12
»Hvorfor er I så bange?« spurgte Jesus. »Og hvorfor tvivler I? Se på mine hænder! Se på mine fødder! Kan I ikke se, at det er mig? Her, føl på mig! I kan jo se, at jeg har en krop, og det har et genfærd ikke.« Luk. 24:38-39

onsdag den 22. november 2017

Ugens

… lige et øjeblik …
Vi har valgt

Det var svært at finde bekendende kristne kandidater. Mange stillede op med partipolitiske mærkesager, men det var ikke let at finde nogen, der fremhævede, at de var kristne og stod for kristne værdier. Lidt trist. I sin tid meldte Josva klart ud: ’Men jeg og min familie, vi vil tjene Herren!’ Jos. 24:15, det ville have været dejligt at høre en sådan udmelding fra vore politikere. Paulus udtrykker det på en anden måde: ’Hvis en hornblæser giver et uklart signal, vil soldaterne så gøre sig klar til kamp?’ 1. Kor. 14:8. Altså, der skal en klar udmelding til, for at få det rigtige resultat.