onsdag den 18. januar 2017

Levende ord

Vi vil gerne gøre det helt klart for jer, venner, hvad der sker med de kristne, som er sovet ind, så I ikke skal fortvivle af sorg som dem, der lever uden håb. Da vi tror på, at Jesus døde og derefter genopstod, tror vi også på, at Gud på samme måde vil lade dem genopstå, som er sovet ind i troen på Jesus. Det her siger vi jer fra Herren selv: Vi, som er i live, når Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind. Herren selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er døde i troen på Kristus, genopstå. Derefter skal vi, der er i live her på jorden, bortrykkes sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst da hinanden med dette budskab! 1. Thes. 4:13-18

tirsdag den 17. januar 2017

Levende ord

 Herre, jeg priser dig, for du reddede mig. Mine fjender fik ikke lov at triumfere over mig. Herre, min Gud, jeg råbte om hjælp, og du helbredte mig. Sl. 30:2-3
Men Herre, du hørte min bøn og rev mig ud af dødens gab. Da alt håb var ude, vendte jeg mig til dig, Herre, og fra dit hellige tempel hørte du min bøn. Jon. 2:7-8
Jeg satte min lid til Herren, og han bøjede sig og hørte mit råb. Han løftede mig op fra afgrunden, op af den mudrede sump. Han stillede mig på et sikkert sted, gav mig fast grund under fødderne. Sl. 40:2-3

mandag den 16. januar 2017

Levende ord

For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i universet er underlagt ham. Kol. 2:9-10
For vi har alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde, Joh. 1:16